FBI MÄSTERI

FBI Mästeri är Politices Kanditatprogrammets mästeri - både ett fadderi och festeri!

Vi arrangerar mottagningen på Linköpings Universitet samt är medarrangör till en av de fetaste kravallerna - SunTrip! Vi i FBI håller också i MonarKKen på Kårhuset Kollektivet samt flera sittningar för FLiNS-sektionens studenter. 

Har du några funderingar?


Kontakta FBI Mästeri!


Vi i FBI svarar gärna på era frågor. Utöver de postspecifika mailadresserna som är länkat nedan nås vi även via Facebook och Instagram.